39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Absolwent „Kopernika” Prezydentem Miasta Mielca
10 grudnia 2014r. | Administrator

9 grudnia 2014 r. Daniel Kozdęba - absolwent „Kopernika” - złożył ślubowanie i oficjalnie objął obowiązki prezydenta naszego miasta. Daniel Kozdęba w latach 1991-1995 był uczniem naszego liceum w klasie F i już wtedy wróżono mu karierę polityczną. Był przewodniczącym klasy, zawsze zaangażowanym w życie społeczności szkolnej. Brał aktywny udział w wymianie polsko-niemieckiej z Gimnazjum im. Christiana Ernsta w Erlangen. Zawsze pełen energii, kompetentny, chętny do pracy i pomocy na rzecz innych – miał wszystkie cechy młodego lidera. Panu Prezydentowi gratulujemy zwycięstwa w wyborach samorządowych i życzymy wielu sukcesów w służbie dla naszego miasta!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6