39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Takich mamy uczniów!
26 czerwca 2024r. | Administrator

Podczas gdy inni już mentalnie i fizycznie byli na wa­ka­cjach, uczniowie klasy 2c poświęcili swój czas na wy­ko­na­nie kre­dą muralu w pracowni Biologia 1. Autorka pro­jek­tu to Na­ta­lia Andrychowicz, a w jego wykonaniu po­ma­ga­li Oli­wia Sień­kow­ska, Emilia Jachym, Wiktor Sko­wron, Pa­try­cja Ru­man, Maja Krępa, Wiktoria Matyka, Kamila Merchut i Ja­kub Harla. Przedsięwzięciu towarzyszyły niesamowita at­mos­fe­ra, ko­or­dy­na­cja zadań, ciężka praca w eks­tre­mal­nie upal­nych wa­run­kach oraz duma z tak wspa­nia­łej mło­dzie­ży. Efek­ty oceńcie sami!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6