39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Lekcja geografii "Człowiek z pasją"
22 kwietnia 2015r. | Administrator

Najlepszym wsparciem dla uczącej się młodzieży w ich poszukiwaniu celowości nauki i innych rozterkach szkolnych jest doświadczenie osób, które szkołę ukończyły. O ile przekazywanie własnego doświadczenia przez rodziców i nauczycieli nie wzbudza zbyt dużego zainteresowania wychowanków, o tyle słowa absolwentów, którzy ukończyli tę samą szkołę trafiają celnie do ucznia.

Z myślą o tym nauczyciel geografii mgr Anna Piękoś zaplanowała cykl spotkań z absolwentami pt."Człowiek z pasją". Ich osiągnięcia, sukcesy i piastowane stanowiska są najlepszym drogowskazem dla uczącej się młodzieży. Chcemy, aby nasi absolwenci podzielili się swoimi cennymi uwagami, wspomnieniami, refleksjami, rozterkami z czasów nauki w naszej szkole, na studiach i w pracy zawodowej.

16 kwietnia odbyła się pierwsza lekcja z cyklu "Człowiek z pasją". Tę ciekawą lekcję geografii poprowadził Pan Krzysztof Piechota, absolwent II LO i UJ, który ukazał na podstawie swoich podróży wpływ turystyki na społeczno-gospodarczy rozwój krajów rozwijających się. Nasz absolwent barwnie przedstawił rozwój turystyki w Indiach. Zapoznał nas z tym atrakcyjnym regionem azjatyckim, zaprezentował szereg zdjęć, przedstawił elementy kultury hinduskiej.

Myślimy i mamy nadzieję, iż cenne uwagi naszych gości, mądrości, refleksje, staną się jednocześnie wskazówką i motywacją dla uczniów i być może rozwiążą ich dylematy związane z wyborem drogi życiowej.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6