39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Matura 2015
4 maja 2015r. | Administrator

4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy obowiązuje matura według nowej podstawy programowej, zgodnie z którą uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, egzaminy te należy zaliczyć na minimum 30% oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (tu wynik nie ma wpływu na zdanie matury).

obrazek

Do matury w naszym liceum przystąpiło 187 uczniów klas trzecich oraz 53 maturzystów z lat ubiegłych, którzy mają prawo do egzaminów z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali lub podniesienia wyniku egzaminu maturalnego.

Egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole 22 maja. Wszystkie arkusze maturalne oceniają egzaminatorzy OKE, a wyniki tegorocznej matury poznamy 30 czerwca.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6