39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Program stypendialny
7 września 2015r. | Administrator

W czerwcu 2015 roku zakończył się program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Człowiek - najlepsza inwestycja". Nasza szkoła zajęła 11 miejsce (na 154 miejsc) w zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych wg liczby przyznanych stypendiów w latach 2007-2015. Gratulujemy naszym uczniom - stypendystom i ich opiekunom!

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6