39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkoła Dialogu
16 stycznia 2013r. | Administrator

9 stycznia grupa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wzięła udział w Gali Szkoły Dialogu, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Było to oficjalne zakończenie ostatniej edycji programu Forum Między Narodami, organizowanego rokrocznie, mającego na celu poszerzenie wiedzy o kulturze żydowskiej. Dzięki Szkole Dialogu i spotkaniom z trenerami Forum, uczniowie II LO mieli możliwość nie tylko poznania tradycji tej narodowości, ale także zgłębienia historii własnej miejscowości, która jak się okazało, także związana jest z kwestią żydowską. Zwieńczeniem projektu była organizacja wycieczki śladami Żydów mieleckich, podczas której w formie gry miejskiej, odwiedzone i opisane zostały miejsca ważne dla dziejów tego narodu.

Gala rozpoczęła się o 14, a zakończyła ok. godziny 17. Obecni byli na niej nie tylko przedstawiciele szkół z całej Polski, ale także ważne osobistości takie jak Włodzimierz Paszyński - zastępca Prezydenta Warszawy, Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, Zvi Rav-Ner – ambasador Izraela w Polsce, czy Henryk Wujec – doradca Prezydenta ds. społecznych, którzy gorąco dziękowali za zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz propagowania żydowskiej kultury oraz wyrażali nadzieję dalszy rozwój programu Szkoły Dialogu.

Przedstawiciele grupy zaangażowanej w program – Aleksandra Pietras, Dominika Daniel, Gabriela Gajda, Dominika Mieszkowicz, Michał Konefał, Klaudia Rybak i Dorota Puzio, pod opieką profesora Henryka Dugiełło, odebrali nagrody za udział w projekcie – dyplomy oraz książki o tematyce żydowskiej, które wzbogacą zasoby szkolnej biblioteki. Główne nagrody przyznano Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie oraz III Liceum Ogólnokształcącemu im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży.

Udział w Gali Szkoły Dialogu był dla uczniów II LO uhonorowaniem ich działalności i zachętą do dalszych starań w kierunku propagowania historii, zarówno dotyczącej kwestii żydowskiej, jak i zgłębiania nieznanych dotąd lokalnych zaszłości. Doświadczenia zdobyte dzięki programowi z pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości historycznej młodzieży mieleckiej.

Zobacz zdjęcia...

obrazek

te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6