39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Spotkania klas humanistycznych z twórcami
4 maja 2016r. | Administrator

Ostatnio klasy humanistyczne często poszerzają swą wiedzę polonistyczną w SCK. Klasa IIe wzięła udział w spotkaniu z Adamem Wiesławem Kulikiem – poetą, pisarzem i twórcą filmów dokumentalnych o Kresach. A. W. Kulik wtajemniczał naszych uczniów w arkana sztuki dziennikarskiej, bo na co dzień pracuje w TVP Lublin. Opowiadał także o swoich pasjach twórczych – pisaniu i robieniu filmów.

Klasy Ie i IIe wzięły również udział w wykładzie prof. dra hab. Marka Karwali z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Spotkanie dotyczyło polskiej poezji współczesnej. Uświetniło je dwóch poetów – Józef Baran i Adam Ziemianin, którzy czytali zgromadzonym swoje wiersze.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6