39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2016
31 maja 2016r. | Administrator

Perspektywy ogłosiły wyniki drugiej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 – nasze liceum uzyskało 108 miejsce w Polsce. Jesteśmy jedyną szkoła powiatu mieleckiego w gronie 200 najlepszych liceów!

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów, i kojarzy się z dobrą edukacją, innowacyjnością i rozwojem.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Przewodniczącym Kapituły Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W skład Kapituły wchodzą: prof. dr hab. Irmina Herburt – dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, prof. dr hab. Stanisław Chwirot – dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ranking Liceów STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • - wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%),
  • - wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%),
  • - sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce.

W drugiej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na drugim miejscu jest Liceum Akademickie UMK w Toruniu, na trzecim miejscu jest XIII LO w Szczecinie, na czwartym – LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, a na piątym – Publiczne LO Politechniki Łódzkiej.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6