39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży
16 czerwca 2016r. | Administrator

W ubiegłym tygodniu w naszym liceum odbywały się zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pt. „Lekcje Ekonomii dla Młodzieży”, który jest autorską inicjatywą Stowarzyszenia KoLiber i Fundacji Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Celem projektu było zaznajomienie uczniów z podstawami nauki ekonomii oraz kształcenie przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która ma przyczyniać się do rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym oraz w skali całego kraju.

Podczas trwania projektu w każdej klasie pierwszej przeprowadzono trzy lekcje: 1. Po co nam ekonomia 2. Podział dóbr w gospodarce – wolny rynek czy centralny plan 3. Oszczędzanie. Zajęcia prowadzone były przez sześciu członków mieleckiego koła Stowarzyszenia KoLiber: Jakuba Broniewskiego, Pawła Lesia, Artura Mryczko, Grzegorza Pawlika, Wiktora Strzelczyka oraz Huberta Wejmana, który jest równocześnie uczniem klasy Ib w naszej szkole.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6