39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Naukowy sukces uczennicy z Kopernika
17 października 2016r. | Administrator

Justyna Kiełbasa, uczennica II LO w Mielcu, została laureatką 2. edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. Jest to niebywały sukces, zważywszy na fakt, że do udziału w programie zgłosiło się kilka tysięcy kandydatów, którzy musieli stawić czoła wieloetapowej rekrutacji. By znaleźć się w finałowej dziesiątce, młodzi naukowcy musieli z powodzeniem zakończyć grę naukową stanowiącą I etap rekrutacji, uzyskać wysoką liczbę punktów w teście wiedzy, jak również uzyskać pozytywną ocenę Rady Naukowej Programu podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Wysokie wyniki uzyskane we wszystkich etapach zakwalifikowały Justynę do udziału w obozie naukowym towarzyszącym programowi, który odbył się w sierpniu w Warszawie. W oparciu m.in. o zaangażowanie, wyniki zajęć, motywację do nauki i rozmowę ewaluacyjną wybrano 10 laureatów, którzy zostaną objęci indywidualnym programem konsultacji edukacyjnych. Justynie – uczennicy mieleckiego „Kopernika” serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

obrazek

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i liceów, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Organizatorem programu jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, oświatowej, popularyzacji nauki i wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6