39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Akcja kartkowa
3 stycznia 2017r. | Administrator

Już drugi raz w Koperniku obecna klasa 3f, pod opieką Pani Małgorzaty Schab, zorganizowała zbiórkę ubrań i środków czystości dla Domu Dziecka w Skopaniu. W tym samym czasie przeprowadzono także kiermasz kartek świątecznych, wykonanych przez naszych kolegów ze Skopania, z których dochód w kwocie 476 złotych, został przeznaczony na zakup drobnych upominków. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję. Koordynatorzy główni: Patrycja Gancarz, Adam Kotarba.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6