39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kopernik „Srebrną Szkołą 2017”
10 stycznia 2017r. | Administrator

Jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie!

Po raz dziewiętnasty „Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ogólnopolskiej kategorii Licea Ogólnokształcące, zajęło 129 miejsce i 116 miejsce w Rankingu Maturalnym. Jednocześnie nasza szkoła zajęła 4 miejsce w województwie podkarpackim, czyli w ścisłej dziesiątce najlepszych liceów w regionie. Najlepszym liceum w Polsce uznano XIII LO w Szczecinie, a w rankingu znalazło się jeszcze jedno liceum z Mielca (I LO otrzymało oznakę „Brązowej Szkoły”).

Ocenie poddano kilka tysięcy szkół ponadgimnazjalnych, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły Rankingu przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2017” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca od 101 do 300 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2017. Szkoły te mają prawo posługiwać się Znakiem Jakości Srebrnej Szkoły, a Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła tytuł i wyróżnienie graficzne w postaci szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pracowali na ten sukces!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6