39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Matura 2017
4 maja 2017r. | Administrator

4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę egzaminy te należy zaliczyć na minimum 30% oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (tu wynik nie ma wpływu na zdanie matury).

W tym roku szkolnym do matury w naszym liceum przystąpiło 188 uczniów klas trzecich oraz 45 maturzystów z lat ubiegłych, którzy mają prawo do egzaminów z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali lub podniesienia wyniku egzaminu maturalnego. Egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole 22 maja. Wszystkie arkusze maturalne oceniają komisje OKE, a wyniki tegorocznej matury poznamy 30 czerwca. Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki i życzymy tradycyjnego połamania piór!

Zdjęcia...

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6