39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Mała inwentaryzacja przyrodnicza
8 czerwca 2017r. | Administrator

22 maja klasa IIc pod opieką pani Anny Piekarskiej i pani Eweliny Zielińskiej–Rajca udały się do Nadleśnictwa Tuszyma. Celem wycieczki był udział w warsztatach terenowych na powierzchniach dydaktycznych pod nazwą „Mała inwentaryzacja przyrodnicza w lesie gospodarczym” realizowanych przez Nadleśnictwo Tuszyma w ramach projektu „Gospodarka leśna LP metodą ochrony przyrody.” Celem działania było poznanie pracy leśnika i wpływu jego działań na różnorodność przyrodniczą lasu, poznanie nazw podstawowych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, poznanie leśnych współzależności przyrodniczych oraz wpływu lasu na zdrowie człowieka.

Klasa została podzielona na trzy zespoły i każdemu zespołowi została przekazana powierzchnia inwentaryzacyjna o wymiarach 2 x 2 m. Pomimo ciągłej mżawki zespoły chętnie przystąpiły do pracy. Po zakończeniu prac terenowych, w wiacie edukacyjnej każda grupa przedstawiła swoje wyniki, które były satysfakcjonujące, a sami uczestnicy poszerzyli i wzbogacili swoją wiedzę biologiczną.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6