39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kopernik „Srebrną Szkołą 2018”
11 stycznia 2018r. | Administrator

Jesteśmy najlepszym liceum ogólnokształcącym w powiecie! W XX Jubileuszowym Finale Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ogólnopolskiej kategorii Licea Ogólnokształcące, zajęło 118 miejsce i 111 miejsce w Rankingu Maturalnym. Jednocześnie nasza szkoła zajęła 5 miejsce w województwie podkarpackim, czyli w ścisłej dziesiątce najlepszych liceów w regionie.

Ocenie poddano kilka tysięcy szkół ponadgimnazjalnych, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów w Polsce. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z członków Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły Rankingu przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2018” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca od 101 do 300 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018. Szkoły te mają prawo posługiwać się Znakiem Jakości Srebrnej Szkoły, a Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła tytuł i wyróżnienie graficzne w postaci szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Zdobycie miejsca w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pracowali na ten srebrny sukces!

te: 0.153s dbnc: 6 dbnq: 6