39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Występ chóru szkolnego, 74. rocznica zakończenia II wojny świa­to­wej
8 maja 2019r. | TK

8 maja na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny świa­to­wej. Nasz chór pod dyrekcją pani Agnieszki Straż za­śpie­wał pieśni patriotyczne, a pani Małgorzata Ciejka przy­po­mniała o skutkach tej najokrutniejszej z wojen. Pod ta­bli­cami upamiętniającymi bitwy wojska polskiego złożono wiązan­ki kwiatów i oddano hołd poległym.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6