39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

EKO KOPERNIK
30 listopada 2019r. | TK

Segregacja odpadów jest już dla wielu osób oczywistą koniecznością.Warto zatem także w szkole podjąć działania, dzięki którym zniwelujemy nasz negatywny wpływ na środowisko. Aby upowszechniać dobre nawyki, nasze liceum zostało wyposażone w kosze do segregacji śmieci. Pojemniki zostały umieszczone na szkolnych korytarzach w miejscach dostępnych dla wszystkich uczniów.

To nie jedyna inicjatywa na rzecz ekologii, którą podjęliśmy. Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w akcję organizowaną przez firmę Green Office Ecologic Sp. z o.o., której celem była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a tym samym praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczaniu Ziemi elektroodpadami. Bierzemy też udział w ogólnopolskiej akcji „Eko Challenge” organizowanej przez Fundację Komputronik. Konkurs rozpoczął się 14 października. Zadaniem jest nagranie przez uczniów krótkiego filmu z odpowiedzią na pytanie konkursowe – „Co Wasza szkoła może zrobić, aby być eko?”. Naszym zdaniem ochrona środowiska to fundamentalne wyzwanie XXI wieku i wierzymy, że nawet drobne czynności w życiu codziennym mogą przynieść ogromne korzyści naturze.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6