39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sesja poświęcona Gustawowi Herlingowi –Grudzińskiemu
18 grudnia 2019r. | TK

16 grudnia w naszej szkole odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zorganizowana z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia urodzin autora „Innego świata”. Była to doskonała sposobność, aby przypomnieć sylwetkę i twórczość jednego z najwybitniejszych literatów polskich XX wieku, którego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronem roku 2019.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie II LO wysłuchali wykładów, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi oraz fragmentami utworów pisarza-emigranta.

Prelekcje wygłosili: Karolina Zięba kl. 2c, Weronika Pękala kl. 2c – „Gułag-system śmierci”; Joanna Leśniowska kl.2e, Julia Kopacz kl.2e, Edyta Stefanowicz kl.2e –„Literatura łagrowa”; Jakub Koza kl.1eg – „Biografia Gustawa Herlinga- Grudzińskiego”; Małgorzata Groele kl.1e, Radosław Kołc kl.1e– „Twórczość Gustawa Herlinga –Grudzińskiego”; Iga Pańczyk kl.3e–,,Inny świat” - świadectwo więźnia”; Emilia Wolanin kl.1ag– odczytanie fragmentów utworów; Łukasz Szantula kl.3e –,,Inny świat” na tle utworów poświęconych tematyce obozowej”.
Pomysłodawczyniami i organizatorkami sesji były polonistki II LO.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6