39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie!
9 stycznia 2020r. | TK

9 stycznia br. w Warszawie odbył się XXII Finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ogólnopolskiej kategorii Licea Ogólnokształcące, zajęło 227 miejsce. Jednocześnie nasza szkoła zajęła 10 miejsce w województwie podkarpackim, czyli w ścisłej dziesiątce najlepszych liceów w regionie.

Ocenie poddano 2085 liceów ogólnokształcących, z których wyłoniono najlepszych 1000 szkół w Polsce.Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z członków Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły Rankingu przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk.

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” przysługuje liceom, które zajęły miejsca od 201 do 500 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2020. Szkoły te mają prawo posługiwać się Znakiem Jakości Srebrnej Szkoły, a Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła tytuł i wyróżnienie graficzne w postaci szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Zdobycie miejsca w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pracowali na ten srebrny sukces!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6