39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Uczniowie Kopernika na warsztatach językowych w Krakowie
28 stycznia 2020r. | TK

Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach językowych organizowanych przez stowarzyszenie „Nauka Bez Granic”. Organizatorami wyjazdu naszej młodzieży do Krakowa były mgr Elżbieta Łukaszek i mgr Magdalena Oczak. Tegoroczne warsztaty poświęcone były kulturze brytyjskiej. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat brytyjskiej muzyki pop.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6