39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Zespołu Muzyki Dawnej „HortusMusicus”
17 lutego 2020r. | TK

Zespół Muzyki Dawnej „HortusMusicus” w Mielcu powrócił z odbywającego się w dniach 4. 02.-8.02.2020 r w Kaliszu 42 Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „ScholaCantorum” z cenną nagrodą. Jest to Srebrna „Harfa Eola” oraz nagroda pieniężna Starosty Powiatu Kaliskiego. Oprócz tego indywidualne dyplomy uznania otrzymali członkowie zespołu: Kornelia Cudo za kreatywną grę na fideli i Kamil Leśniak za diminucyjną realizację partii solowej na vihueli. To 12 z kolei tego typu nagroda w kolekcji zespołu, którymi corocznie udowodnia przynależność do najlepszych uczniowskich grup wykonujących muzykę dawną w Polsce.

W tegorocznym festiwalu wzięło udział 19 zespołów z 10 województw. Jego uczestnicy oprócz udziału w konkursowych szrankach mieli okazję wiele koncertować. W przypadku mieleckiej grupy były to dwa koncerty: w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim.
Członkami zespół „HortusMusicus”, którym kieruje pan Tomasz Nowakowski są przede wszystkim uczniowie naszej szkoły: Agnieszka Guła (3d), Kalina Rokosz (3e) i Kamil Leśniak (3b) oraz Kornelia Cudo z SP 7 i Patryk Skrzypek z Zespołu Szkół Technicznych.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6