39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty!
2 września 2020r. | Administrator

1 września rozpoczęliśmy naukę w kolejnym roku szkol­nym, w którym uczyć się będzie 777 uczniów w 24 oddziałach. Będzie to wyjątkowy rok, w którym obowiązy­wać będą procedury związane z zapobieganiem, przeciw­dzia­ła­niem i zwalczaniem COVID-19. Pamiętajmy o ma­secz­kach/przył­bi­cach, dezynfekcji, dystansie społecznym i respektowaniu zarządzeń związanych ze stanem epi­de­micznym. Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły ży­czy­my przede wszystkim zdrowia, aby omijały nas wirusy, wie­lu sukcesów w nowym roku szkolnym, wytrwałości w po­ko­ny­wa­niu trud­ności i wszelkiej pomyślności w życiu oso­bis­tym i zawodowym/szkolnym.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6