39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dzień Edukacji Narodowej
13 października 2020r. | Administrator

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pracow­ni­kom II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu składamy naj­ser­deczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, suk­ce­sów w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji w pra­cy z młodzieżą oraz wytrwałości w pokonywaniu co­dzien­nych trudności.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6