39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Barwy Mojej Ojczyzny
30 października 2020r. | Administrator

30 października odbyła się uroczystość wręczenia na­gród uczestnikom X edycji Powiatowego Konkursu „Barwy Mojej Ojczyzny”, którego organizatorem jest Polskie To­wa­rzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” przy współudziale Miej­skiej Biblioteki Publicznej i współfinansowaniu Powiatu Mieleckiego. II LO reprezentowały 4 uczennice (2 w ka­te­go­rii śpiew - Julia Kicińska, Hanna Kozioł i 2 w kategorii re­cytacja - Amelia Dudek, Julia O’Hara). Miło nam po­in­for­mo­wać, że jury konkursowe przyznało I miejsce Amelii Dudek, która recytowała utwór pt. „Zaczarowana dorożka” Kon­stan­te­go Ildefonsa Gałczyńskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6