39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Udział w projekcie „Zaproś wykładowcę”
25 listopada 2020r. | Administrator

24 listopada klasa 2Eg uczestniczyła w wykładzie on­li­ne dr. Miłosza Puczydłowskiego pt. „Unde malum? - skąd zło i co z nim czynić?”. Zajęcia odbyły się w ramach pro­jek­tu „Zaproś wykładowcę” realizowanego przez Uniwersytet Pe­da­go­gi­czny w Krakowie. W swoim wystąpieniu pro­wa­dzą­cy przedstawił różne koncepcje genezy zła, a następnie za­pro­sił licealistów do wymiany myśli i poglądów. Wykład był inspirujący i bardzo ciekawy, czego dowodem była żywa i interesująca dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6