39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Czytajcie stare księgi
29 listopada 2020r. | Administrator

27 listopada klasa 2Eg uczestniczyła w wykładzie on­li­ne prof. Mateusza Wyżgi pt. „Duchy, stare księgi i ge­ne­alo­gia” w ramach projektu „Zaproś wykładowcę” re­ali­zo­wa­ne­go przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. To już dru­gie spotkanie licealistów na wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich online na platformie Mi­cro­soft Teams. Ciekawa prelekcja zainspirowała do za­in­te­re­so­wa­nia się genealogią i badania historii własnej rodziny.

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6