39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Pierwsze osiągnięcia matematyczne uczniów „Kopernika”
7 grudnia 2020r. | Administrator

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły, którzy przystąpili do rywalizacji w konkursach ma­te­ma­tycz­nych, osiągnęli pierwsze sukcesy. Do II etapu Olimpiady Sta­tystycznej zakwalifikowali się: Wiktoria Klich – uczen­ni­ca klasy 1B oraz Jan Wanatowicz – uczeń klasy 2B. Ucz­nio­wie II LO wzięli udział także w Jagiellońskim Turnieju Ma­te­matycznym, który jest ogólnopolskim konkursem or­ga­ni­zo­wa­nym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego. Do II etapu turnieju zakwalifikowali się: Tomasz Martyński, Daniel Pazdro, Wojciech Wójcik – uczniowie klasy 2Bg.

Czekamy na wyniki I etapów: Olimpiady Ma­te­ma­tycz­nej, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2Bg: Tomasz Mar­tyń­ski, Daniel Pazdro, Wojciech Wójcik oraz ogól­no­pol­skiej olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, do jakiej przystąpili: Jan Wanatowicz z klasy 2B, Dominik Kapinos, Tomasz Martyński, Daniel Pazdro, Wojciech Wójcik z klasy 2Bg, a także Kacper Borys, Dawid Laska, Patryk Rzegocki z klasy 3B. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6