39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Uczniowie „Kopernika” zakwalifikowani do II etapu Olimpiady Języka Francuskiego
11 grudnia 2020r. | Administrator

Z radością informujemy, że troje uczniów naszej szko­ły zakwalifikowało się do etapu rejonowego Olimpiady Ję­zy­ka Francuskiego. Są to: Kinga Mycek (3B), Agata Ko­ma­niec­ka (1B) i Filip Galacki (2B). W etapie szkolnym, który odbył się 4 listopada, uczniowie zmierzyli się z testem za­wie­ra­ją­cym zadania leksykalne i gramatyczne oraz spraw­dza­ją­cym rozumienie tekstów pisanych. Poradzili sobie świet­nie. Serdecznie im gratulujemy. Bon courage et bonne chance!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6