39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

"Charytatywnie dla zwierząt"
12 grudnia 2020r. | Administrator

Z okazji tegorocznych mikołajek, które nie mogły od­być się w tradycyjny sposób ze względu na panującą sy­tu­ację, uczniowie 1E postanowili zorganizować zbiórkę pie­nię­dzy, za które zakupiono prezenty dla mieleckiego schro­nis­ka. W zeszłą środę przedstawicielki klasy odwiedziły „Oa­zę”, aby przekazać karmę i legowiska zakupione za ze­bra­ną kwotę. Podczas wizyty pracownicy schroniska opo­wie­dzie­li uczennicom o zwierzętach przebywających pod ich opieką oraz podziękowali za zakup produktów wysokiej jakości.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6