39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Awans do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach
20 grudnia 2020r. | Administrator

Amelia Dudek, uczennica klasy 2E, awansowała do eta­pu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Me­diach. Finały wojewódzkie odbyły się 18 grudnia br. i po­le­ga­ły na rozwiązaniu 60-minutowego testu online złożonego z 63 pytań. Zagadnienia obejmowały m.in. kalendarium ro­zwo­ju druku, prasy, radia, telewizji i Internetu, pytano rów­nież o gatunki medialne oraz rozwój środków, form i modeli komunikowania. Trzeci etap zawodów odbędzie się 12-13 mar­ca w Warszawie. Organizatorem olimpiady jest Uni­wer­sy­tet Warszawski przy współpracy z Ministerstwem Edu­ka­cji i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarią Sejmu i Senatu oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego. Ser­decz­nie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6