39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

LXXII Olimpiada Matematyczna
25 stycznia 2021r. | Administrator

Uczniowie naszej szkoły: Tomasz Martyński (2BG), Da­niel Pazdro (2BG) i Wojciech Wójcik (2BG) za­kwa­li­fi­ko­wa­li się do II etapu LXXII Olimpiady Matematycznej. Za­wo­dy okręgowe odbędą się 12 i 13 lutego 2021 r. Jest to naj­star­sza w Polsce i najbardziej prestiżowa olimpiada przed­mio­to­wa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ma­te­ma­tycz­ne­go. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6