39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Fizyczna
25 stycznia 2021r. | Administrator

Znamy wyniki części teoretycznej II etapu 70. Olim­pia­dy Fizycznej. Z radością informujemy, że do części do­świad­czal­nej zakwalifikowanych zostało aż pięciu naszych uczniów. Są to: Filip Dymczyk (3B), Arkadiusz Kopacz (3B), Arkadiusz Paterak (3B), Mikołaj Proczek (3B) i Jan Wa­na­to­wicz (2B). Sukces jest tym większy, że z województwa pod­kar­pac­kie­go do tego etapu olimpiady zakwalifikowało się je­dy­nie czternaścioro uczniów. Wielkie gratulacje!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6