39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
25 lutego 2021r. | Administrator

23 lutego odbył się II etap XXXIV Olimpiady Wiedzy Eko­nomicznej, w którym naszą szkołę reprezentował Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 2B. OWE cieszy się ogromną po­pu­lar­noś­cią, o czym świadczy liczba uczestników. Laureaci oraz finaliści olimpiady zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dzie­dzi­nach praktyki gospodarczej. Uczestnicy OWE musieli zmie­rzyć się z pytaniem o charakterze ogólnym, rozwiązać za­da­nie z analizy finansowej oraz odpowiedzieć na pytania tes­to­we. Z niecierpliwością czekamy na wyniki eliminacji okrę­go­wych i życzymy Jankowi dalszych sukcesów.

te: 0.021s dbnc: 6 dbnq: 6