39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukcesy geograficzne naszych uczniów
1 marca 2021r. | Administrator

Uczniowie naszego liceum wzięli udział w Ogól­no­pol­skim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta. Uczestnicy napisali test z zakresu geografii fizycznej i społeczno–eko­no­micz­nej świata i Polski. Komitet Organizacyjny Konkursu ogłosił wyniki: Alicja Pszczoła z kl. 2E uzyskała wynik bar­dzo dobry (jednocześnie uzyskała najwyższą ilość punktów spośród wszystkich uczniów w szkole); Wojciech Mazur i Hubert Chlost z kl. 2BG, Milena Pietryka, Mateusz Ma­ziarz, Aleksandra Gawryś i Weronika Padykuła z kl. 2AG uzyskali dyplomy wyróżnienia, natomiast Magdalena Świ­der­ska i Oliwia Wiatrowska z kl. 2AG oraz Aleksandra Ka­nia z kl. 2E i Aleksandra Zięba z kl. 2EG otrzymały dyplomy uznania. Gratulujemy!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6