39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XVI Olimpiada Przedsiębiorczości
9 marca 2021r. | Administrator

4 marca rozpoczęły się zmagania w pierwszej części eta­pu okręgowego XVI Olimpiady Przedsiębiorczości. Na­szą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Wiktoria Klich (1B), Martyna Gaj (2B), Jan Wanatowicz (2B), Michał Zaremba (3C). Eliminacje okręgowe składają się z dwóch eta­pów. Pierwszy z nich wymaga rozwiązania testu online z wy­korzystaniem autorskiej aplikacji olimpiady. Drugi etap eliminacji to praca w zespołach składających się z 10 lo­so­wo wybranych zawodników, których zadaniem jest przy­go­to­wać i zaprezentować przed Komisją Okręgową roz­wią­za­nie zadania symulacyjnego. Do drugiego etapu eliminacji okrę­go­wych zakwalifikowanych zostanie 50 zawodników, któ­rzy uzyskają największą ilość punktów z testu on-line. Trzy­ma­my kciuki.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6