39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Tarnowski Turniej Matematyczny
9 marca 2021r. | Administrator

Z dumą informujemy, że Tomasz Martyński z klasy 2Bg zdobył tytuł laureata VII Tarnowskiego Turnieju Ma­te­ma­tycz­ne­go. Turniej odbywa się pod patronatem JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Katedrę Matematyki. W tym roku szkol­nym odbyła się VII edycja tego konkursu. Ser­decz­nie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6