39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Laureatka ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach
14 marca 2021r. | Administrator

Amelia Dudek, uczennica klasy 2E, została laureatką VII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Tytuł laureata zwalnia Amelię z postępowania kwalifikacyjnego do szesnastu wiodących uczelni w kraju, m. in. na Uni­wer­sy­tet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Wrocławski. Warto przypomnieć, że do pierwszego etapu przy­stą­pi­ło sześć tysięcy uczniów szkół średnich.

24 listopada 2020 r. ogłoszono listę osób zakwalifikowanych do zawodów wojewódzkich. Zawody te wyłoniły z ko­lei stu pięćdziesięciu finalistów reprezentujących szesnaście okręgów. 12 marca br. finaliści wzięli udział w roz­wią­zy­wa­niu testu online. Trwający 60 minut test wykonywano z wykorzystaniem kamer, w dziesięcioosobowych grupach. Każdą z grup obserwowało dwóch nauczycieli akademickich, zaś na rozwiązanie jednego zadania przeznaczono 60 sekund. Kil­ka godzin po zakończeniu części testowej sekretarz olimpiady, dr Mariusz Włodarczyk z Uniwersytetu War­szaw­skie­go, podczas prowadzonej na żywo transmisji, zaprezentował listę czterdziestu ośmiu laureatów, wśród których znalazła się również Amelia. Serdecznie gratulujemy!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6