39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Patrycja, Weronika i Gabriela w projekcie Teatr OnLINE/OnLIFE # Internauci
16 marca 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować, że uczennice klasy 2C: Pa­try­cja Kokoszka, Weronika Leśniak i Gabriela Wójtowicz spo­śród setek zgłoszeń z całej Polski zostały wybrane do 35-osobowej grupy uczestników pionierskiego projektu pn. Teatr OnLINE/OnLIFE # Internauci organizowanego przez Gar­ni­zon Sztuki w Warszawie. Dziewczęta wzięły udział w warsztatach scenariopisarskich prowadzonych przez sce­na­rzys­tę, dramaturga i pisarza Cezarego Ha­ra­si­mo­wi­cza oraz aktorkę Grażynę Wolszczak. W wyniku cyklu za­jęć warsztatowych ma powstać scenariusz sztuki teatralnej, która zostanie wystawiona na profesjonalnej scenie, a za­gra­ją w niej zawodowi aktorzy. Serdecznie gratulujemy.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6