39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
31 marca 2021r. | Administrator

31 marca 2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku głosowaliśmy on­li­ne na troje kandydatów. Głosowanie zakończyło się o go­dzi­nie 15.00. Wzięło w nim udział 363 uczniów. Naj­wię­cej głosów, aż 211, otrzymała Anna Bujak z klasy 2Cg i tym samym została przewodniczącą SU na rok szkolny 2021/2022. Martyna Gaj z kl. 2B uzyskała 95 głosów, zaś na Filipa Kalisza z kl. 1C oddało głos 57 uczniów. Szcze­gól­ne podziękowania kierujemy do pana Alfreda Ortyla, któ­ry czuwał nad sprawnym przebiegiem głosowania. Gra­tu­lu­je­my wszystkim kandydatom, życzymy owocnej pracy i wie­lu pomysłów! Wszystkim uczestniczącym w głosowaniu dzię­ku­je­my za zaangażowanie.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6