39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Janka w 70. Olimpiadzie Fizycznej
24 kwietnia 2021r. | Administrator

19 kwietnia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu War­szaw­skie­go odbyła się uroczysta gala podsumowująca ju­bi­le­uszo­wą 70. Olimpiadę Fizyczną, na której ogłoszono wy­ni­ki zawodów finałowych. Gala transmitowana była na żywo w Internecie, a udział w niej wzięli m.in. minister Dariusz Piont­kow­ski, władze Uniwersytetu Warszawskiego, człon­kowie Pol­skie­go Towarzystwa Fizycznego i wielu innych za­pro­szo­nych gości. Z radością informujemy, że Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 2B, uzyskał tytuł finalisty 70. Olimpiady Fi­zycz­nej. Tytuł ten zwalnia Janka z postępowania re­kru­ta­cyj­ne­go na większość uczelni wyższych oraz zapewnia zwol­nie­nie z matury z fizyki. Serdecznie gratulujemy Jan­ko­wi, który był jednym z najmłodszych finalistów i życzmy wielu dalszych sukcesów.

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6