39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

II LO na językach
13 maja 2021r. | Administrator

12 maja nauczyciele języków obcych z naszej szkoły spotkali się online z uczniami klas ósmych na drugim we­bi­na­rium w ramach „Wirtualnych Dni Otwartych w Ko­per­ni­ku”. W czasie spotkania pod hasłem „II LO na językach” ósmoklasiści mieli okazję obejrzeć prezentacje w języku an­giel­skim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim przy­go­to­wa­ne przez uczniów naszego liceum. Kolejnym punktem spot­ka­nia był quiz przygotowany przez nauczycieli. Ósmo­kla­siś­ci chętnie wzięli udział w zabawie. Dowiedzieli się cze­goś nowego o krajach, których języków będą mogli się uczyć. Goście zadawali też pytania, które dotyczyły na­u­cza­nia drugiego języka i wymiany ze szkołą w Erlangen. To było spotkanie pełne pozytywnej energii i radości!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6