39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Poczuj chemię do biologii
27 maja 2021r. | Administrator

21.05.2021 spotkaliśmy się wirtualne z uczniami klas ósmych na webinarium w ramach „Wirtualnych Dni Otwar­tych w Koperniku”. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Po­czuj chemię do biologii”. Tym samym zaprezentowany zo­stał profil biologiczno-chemiczny i ścisłe zależności tych na­uk ze sobą. Webinarium rozpoczął efektowny pokaz do­świad­cze­nia z suchym lodem prezentowany przez Mar­ce­li­nę, uczennicę kl. 2Fg. Następnie uczestnicy spotkania za­po­zna­li się z prezentacją przedstawiającą przykłady i funk­cje różnych białek w organizmie człowieka, a potem spraw­dzi­li swoją wiedzę, rozwiązując quiz z wykorzystaniem te­le­fo­nów komórkowych. Dodatkowy dreszczyk emocji do­star­cza­ło oczekiwanie na nazwisko osoby, która najszybciej udzie­li­ła prawidłowej odpowiedzi na kolejne pytania. Spot­ka­nie zakończył pokaz chemicznego wulkanu oparty na ter­mi­cznym rozkładzie dichromianu (VI) amonu oraz rozmowa z nauczycielami, którzy udzielali odpowiedzi na pytania ośmio­kla­sis­tów. Przed nami już ostatnie podsumowujące we­bi­na­rium. Serdecznie zapraszamy!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6