39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Julii w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej
2 czerwca 2021r. | Administrator

31 maja br. w Niepokalanowie miała miejsce finałowa rozgrywka XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wzięło w niej udział 8 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, którzy wcześniej przeszli eliminacje szkolne i diecezjalne. Uczennica naszej szkoły, Julia Ulaszek, wykazała się doskonałą znajomością Pisma Świętego i zdobyła pierwsze miejsce w konkursie.

W finale sprawdzana była wiedza uczestników z zakresu Księgi Ezechiela oraz Ewangelii według św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami i słownikiem. Odpowiedzi oceniała Komisja Konkursowa w składzie: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel – przewodniczący, ks. dr hab. Mirosław Jasiński, ks. dr Dariusz Wojtecki, dr Dawid Mielnik i mgr Urszula Tomasiak.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w auli św. Bonawentury. W nagrodę Zwyciężczyni pojedzie ze swoim katechetą, ks. Mateuszem Gurbiszem, na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Otrzymała też atrakcyjne upominki rzeczowe i indeks uprawniający do podjęcia studiów bez egzaminów wstępnych w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach.

Serdecznie gratulujemy Julii wspaniałego sukcesu!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6