39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Zajęcia z medioznawstwa
9 czerwca 2021r. | Administrator

Prowokacja dziennikarska – konieczność czy fetysz dzien­ni­kar­ski? Pod takim chwytliwym tytułem 8 czerwca od­by­ły się w naszym liceum zajęcia z wiedzy o funk­cjo­no­wa­niu mediów. Uczniowie Kopernika dowiedzieli się m.in. na czym polega praca dziennikarzy śledczych, jak zdobyć cen­ną informację dziennikarską, czym jest „prowokacja dzien­ni­kar­ska” czy też jak w redakcjach „powstają” informacje. Za­ję­cia poprowadził dr Jarosław Kinal, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6