39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim
14 czerwca 2021r. | Administrator

Amelia Dudek (kl. 2E), podopieczna księdza Mateusza Gurbisza, została laureatką XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, wygrywając indeks na wybrane wydziały uniwersytetów w Poznaniu, Katowicach, Toruniu, Lublinie i Wrocławiu. Finał edukacyjnych zawodów miał miejsce 12 czerwca w sali konferencyjnej Instytutu Jana Pawła II w Krakowie. Zadaniem uczestników była obrona prac konkursowych wysłanych na trzeci, przedostatni etap zmagań.

Tekst Amelii podejmował zagadnienia dialogu pojawiające się w dziełach Karola Wojtyły. Decyzją jury, mielczanka otrzymała trzecie miejsce i tym samym została jedyną laureatką z całego województwa podkarpackiego. Nagrody dla zwycięzców wręczali małopolski kurator oświaty, Barbara Nowak oraz przedstawiciele prezydenta miasta Krakowa i wojewody małopolskiego. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji Konkursu Papieskiego wzięło udział trzy tysiące uczniów szkół średnich z całej Polski, do finału zakwalifikowały się jedynie 44 osoby.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6