39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukcesy w konkursach literackich
16 sierpnia 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować o wynikach literackich kon­kur­sów rozstrzygniętych podczas wakacji. Praca Anny Schab z klasy 1E została wyróżniona w konkursie na pamiętnik "Życie codzienne w czasach koronawirusa" zor­ga­ni­zo­wa­nym przez SGH i UMK w Toruniu. Jury podkreśliło, że wy­bór spośród 249 nadesłanych prac był niezwykle trudny, po­nie­waż prezentowały bardzo wysoki poziom, szeroko i in­te­re­su­ją­co ilustrując życie codzienne autorek i autorów. Pa­try­cja Miga z 2Bg zdobyła wyróżnienie w konkursie na esej pn. "Jak koronawirus zmienił moje życie", zor­ga­ni­zo­wa­nym przez europoseł Elżbietę Łukacijewską. Jury w szcze­gól­noś­ci zwracało uwagę na oryginalność ujęcia te­ma­tu, walory literackie oraz poprawność językową. Gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych sukcesów!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6