39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej”
5 września 2021r. | Administrator

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod patronatem pary prezydenckiej. W 2021 r. lekturą Narodowego Czytania została wybrana „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Tegoroczna jubileuszowa 10. edycja tej imprezy miała miejsce 4 września w Pałacyku Oborskich. W rolę lektorów czytających dramat wcielili się uczniowie klas: 1E, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 3A, 3C, 3D, 3E, 3AG, 3CG.

Gabriela Zapolska napisała „Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach. Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej, podróżującego po całej Galicji. „Moralność pani Dulskiej” weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą.

Z okazji tegorocznej edycji Narodowego Czytania otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościową pieczęć. Pamiątkowe stemple mógł zdobyć każdy, kto przyniósł własny egzemplarz „Balladyny”. Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie tej pięknej akcji serdecznie dziękujemy.

„Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6