39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Akcja – integracja
7 września 2021r. | Administrator

To już tradycja, że na początku roku szkolnego ucz­nio­wie klas pierwszych Kopernika wraz z panią pedagog i wy­cho­waw­ca­mi wyjeżdżają na zajęcia integracyjne do Ostoi Sło­wiA­n­ka w Brzyściu. Takim wyjazdem 7 września in­te­gra­cję w nowej szkole rozpoczęła klasa IA. Podczas zabawy młodzież musiała sprostać wielu wyzwaniom: zapamiętać wszystkie imiona, poznać pasje i zainteresowania kolegów i koleżanek, odnaleźć w klasie osoby o wspólnych cechach, dowiedzieć się kto w klasie ma zwierzę, jak również stwo­rzyć wspólnie kreatywną wieżę. Była to świetna zabawa, której głównym celem, oprócz poznania się, było również budowanie więzi i znajomości.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6