39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Filip Dymczyk laureatem VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”!
25 września 2021r. | Administrator

24 września w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się Finałowa Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Pro­jek­tu „Matura na 100 procent” organizowanego przez Fun­da­cję Zawsze Warto we współpracy z Centralną Komisją Eg­za­mi­na­cyj­ną w Warszawie oraz okręgowymi komisjami eg­za­mi­na­cyj­ny­mi. Spośród 273 419 osób, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do matury, wyłoniono 26 naj­lep­szych maturzystów w Polsce. W tym elitarnym gronie, jako je­dy­ny z Podkarpacia, znalazł się Filip Dymczyk, ab­sol­went naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6