39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Projekt „Wirtualne muzeum wyobraźni”
1 października 2021r. | Administrator

30 września klasy 1C, 1F i 2A wzięły udział w pro­jek­cie ekologiczno-humanistycznym „Wirtualne muzeum wy­obraź­ni”, którego celem jest propagowanie postaw pro­eko­lo­gicz­nych, poznanie lokalnego krajobrazu oraz zwrócenie uwagi na historyczny charakter regionu. Prelekcję wygłosił Tomasz Bernat - absolwent naszej szkoły, student UJ, z za­mi­ło­wa­nia fotograf i pasjonat przyrody. Słuchacze mieli oka­zję nie tylko obejrzeć piękne zdjęcia, ale i posłuchać wy­kła­du na temat zagrożonych wyginięciem gatunków. Zwień­cze­niem projektu będzie wystawa zdjęć zor­ga­ni­zo­wa­na w naszej szkole. Opiekunami projektu są panie J. Błę­dow­ska i M. Żukowska-Bąk.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6